The Eggs Studio

QA Challenge Accepted 3.0

Клиент:

QA Challenge Accepted

Задача:

Създаване на концепт за типаж Бъг40, за нуждите на конференция QA: Challenge Accepted 3.0. Рекламни сувенири - подложки за чаши, стикери и "Face in hole" дисплей.

Година:

2017